Vi i Birkenes Sparebank følger myndighetenes oppfordring og tar grep for å bidra til at Koronasmitten begrenses i omfang. Det innebærer at vi reduserer fysiske kundemøter både hos rådgivere og i kasse/informasjon til et minimum.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Dersom du har hastesaker eller har andre viktige saker som må behandles, ber vi deg ta kontakt i første rekke på e-post. Vi er også tilgjengelig på telefon, men det må påregnes noe lengre ventetid enn normalt. 

Sender du hastesaker eller viktig saker til oss på e-post, ber vi deg merke tydelig med HASTER i emne-feltet. eposten sender du til post@birkenes-sparebank.no eller direkte til din rådgiver i banken. 

Vi treffes på telefon 372 80 300 i bankens normale åpningstid 09.00-15.00 fra mandag til fredag. Etter bankens åpningstid treffer dere våre hyggelige kollegaer på Eika Kundesenter. De har foreløpig begrenset åpningstid på hverdager fra 09.00-16.00 og lørdag/søndag 09:00-17:00. Chatfunksjonen vil være stengti denne perioden. Vær obs på de også sannsynligvis vil ha lengre svartider enn normalt og det kan komme endringer i deres åpningstid pga Koronasmitten. 

 

Planlagte kundemøter

Dersom du allerede har en avtale om et møte i banken, vil vi kontakte deg for å avklare om du ønsker å gjennomføre møtet, eller om vi kan løse ditt behov f.eks. med telefonmøte. Dersom du ønsker fysisk møte vil vi spørre deg om du eller noen i din husstand har symptomer på influensa, om du eller nærstående har eller har hatt kontakt med mennesker som er smittet eller har oppholdt seg i risikoområder, og om du selv eller husstandsmedlemmer selv har oppholdt deg/dere i slike områder.

 

Hvorfor går vi så drastisk til verks?

Vi bygger vårt konsept på personlig kundekontakt. Det betyr at vi må være ekstra bevisste i den situasjonen vi nå har med økende spredning av koronasmitte. 

Hensikten er todelt. For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. For det andre håper vi gjennom dette å forhindre eller begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode.

Ellers normal drift i banken

Bankens drift går ellers som normalt med kundeservice på telefon, epost og i øvrige digitale kanaler, behandling av låneforespørsler, forsikringer, betalinger og sparing. Våre leverandører i Eika, it-drift osv. har gode beredskapsplaner, og vi forventer normale leveranser herfra.