Vi som samfunn er inne i en vanskelig tid, med flere og flere utfordringer av mange slag for veldig mange. Birkenes kommune har gitt Frivilligsentralen i oppdrag å ta imot henvendelser fra deg som trenger hjelp i disse tider. Det kan være hjelp til handling/innkjøp, andre praktiske ting eller bare en å snakke med!

Birkenes Sparebank vil støtte tiltaket finansielt fremover og vi oppfordrer personer som trenger en «hånd» i disse dager til å ta kontakt med Frivilligsentralen. Samtidig oppfordrer vi personer som har anledning, til å melde seg som «frivillig» i tiden som kommer.

Kontakt frivilligsentralen på tlf 913 64595 eller gjennom deres meldingssystem på deres hjemmeside  https://birkenes.frivilligsentral.no

Vi heier på gode hjelpere 😊

Med vennlig alle oss i Birkenes Sparebank.