Dette vil berøre både deg som privatperson og de aller fleste bedrifter - store og små.

Som lokalbank er vi klare til å hjelpe med ulike tiltak, og vi vil anstrenge oss for å finne løsningene som er tilpasset ditt behov – spesielt nå som situasjonen er som den er. Vi har allerede varslet renteendringer (se egen sak på vår hjemmeside) og flere endringer vil komme de neste dagene! Vi gir avdragsfrihet på lån til kunder som er berørt av permitteringer.

Vi vil selvsagt også sørge for at alle våre betalingstjenester og digitale løsninger er tilgjengelige slik at du som kunde i banken får håndtert dine daglige gjøremål på en trygg og effektiv måte.

Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere din økonomi i denne situasjonen, enten du er privatperson eller bedrift/arbeidsgiver, ber vi deg om å kontakte oss i banken.


Ring oss på tlf. 37280300 eller epost: post@birkenes-sparebank.no.

Følg oss på vår hjemmeside/facebook fremover.

Takk til alle dere som hver dag gjør en formidabel innsats for at vi som lokalsamfunn klarer å holde det i gang.Med Hilsen
Birkenes Sparebank.

Harald Flaa