Valgdager for kundevalg til Birkenes Sparebanks generalforsamling avvikles i bankens ekspedisjonslokaler på Birkeland:

 

Tirsdag 01.03.2022 kl 09:00 - 15:00
Onsdag 02.03.2022 kl 09:00 - 15:00
Torsdag 03.03.2022 kl 09:00 - 17:00

 

Det skal velges 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Medlemmene velges for en periode på 4 år, varamedlemmene for 1 år.

 

Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

 

KUNDEVALGLISTA:

  1. Lars Saaghus                               

  2. Anne Kirsten Topland                      

  3. Ronny Thomassen                                      

  4. Hildegunn Birkeland Tønnessen                             

  5. John Olav Fidje                       

  6. Christine Flaa Buene                            

  7. Terje Grødum                              

  8. Hege Eikås Tveit