Valgdager for kundevalg til Birkenes Sparebanks generalforsamling avvikles i bankens ekspedisjonslokaler på Birkeland:

 

Tirsdag 25.02.20 kl 09:00 - 15:00
Onsdag 26.02.20 kl 09:00 - 15:00
Torsdag 27.02.20 kl 09:00 - 17:00

 

Det skal velges 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Medlemmene velges for en periode på 4 år, varamedlemmene for 1 år.

 

Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

 

KUNDEVALGLISTA (i prioritert rekkefølge):

  1. Linda Vegusdal Stølen                               

  2. Paul Christian Jensen                      

  3. Therese Aamlid Bjelland                                      

  4. Linda Vehusheia Larsen                             

  5. Finn Kristian Hartvigsen                       

  6. Arnhild Aamlid Vang                            

  7. Espen Birkenes                              

  8. Siri Carina Svaland Fidje