Valgdager for kundevalg til Birkenes Sparebanks generalforsamling avvikles i bankens ekspedisjonslokaler på Birkeland:

 

Tirsdag 19.02.19 kl 09:00 - 15:00
Onsdag 20.02.19 kl 09:00 - 15:00
Torsdag 21.02.19 kl 09:00 - 17:00

 

Det skal velges 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Medlemmene velges for en periode på 4 år, varamedlemmene for 1 år.

 

Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

 

KUNDEVALGLISTA (i prioritert rekkefølge):

  1. Nils Terje Helleland                                

  2. Cathrine Vreim Eikeland                      

  3. Cato Vehusheia                                      

  4. Janne Dreesen Heia                             

  5. Therese Aamlid Bjelland                       

  6. Paul Christian Jensen                            

  7. Arnhild Aamlid Vang                              

  8. Pernille Vea