Valgdager for kundevalg til Birkenes Sparebanks generalforsamling avvikles i bankens ekspedisjonslokaler på Birkeland:

 

Tirsdag 21.02.17 kl 09:00 - 15:00
Onsdag 22.02.17 kl 09:00 - 15:00
Torsdag 23.02.17 kl 09:00 - 17:00

 

Det skal velges 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Medlemmene velges for en periode på 4 år, varamedlemmene for 1 år.

 

Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

KUNDEVALGLISTE 2017 (i prioritert rekkefølge)

  • Stig Stapnes (kan gjenvelges)
  • Ragnhild Aasen (kan gjenvelges)
  • Anders Snøløs Topland (kan gjenvelges)
  • Bente Birkenes (kan gjenvelges)
  • Lars Saaghus (NY)
  • Trine Karlsen Holm (NY)
  • Håkon Reiersen (NY)
  • Kristin Teistedal Brennsæter (NY)