Kundevalget avholdes i år i perioden
Onsdag 3.mars kl 09:00 til og med Torsdag 4.mars kl 23:59.

I år blir valget avholt litt annerkedes enn tidligere pga koronarestriksjonene og vil derfor gjennomføres på følgende måte:

 • Oppsøk banken i åpningstiden (onsdag 3.mars kl 9-15 og torsdag 4.mars kl 9-17). Dersom vi fortsatt har stengt døra pga koronarestriksjonene, kan du banke på.
 • Vi deler ut en stemmekonvolutt med stemplet stemmeseddel rommet ved minibanken. 
 • Stem på din(e) kandidat(er) ved å sette kryss på stemmeseddelen.
 • Putt stemmeseddelen i brevsprekken til banken (brevsprekken i veggen, like ved den rød postkassen).

Det skal velges 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Medlemmene velges for en periode på 4 år, varamedlemmene for 1 år. Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

KUNDEVALGLISTA (i prioritert rekkefølge):

 1. Stig Morten Stapnes
 2. Trine Karlsen Holm
 3. Leif Ottar Tveito
 4. Linda Vegusdal Stølen
 5. Anne Kirsten Topland
 6. Ronny Thomassen
 7. Hildegunn Tønnessen
 8. Espen Birkenes