Det pågås for tiden en nettbanksvindel som følge av et sanntids epostsvindel. I dette angrepet sitter svindlerne i bakkant og logger seg inn i nettbanken rett etter at kunden har blitt lurt til å oppgi ID, passord og engangskoder.

Informasjonen benyttes for å legge inn transaksjoner i nettbanken, ofte store beløp.  

Svindel-epostene gir seg ut ifra å være fra Skatteetaten.

Svindel-epostene ser veldig enkle ut. De gir seg ut ifra å være fra Skatteetaten hvor det står som regel skrevet to linjer om at man er berettiget til å motta skatterefusjon. Deretter er det en lenke for å motta pengene.

Trykker man på lenken blir så sendt inn på en nettside som svindlerne kontrollerer. Denne siden ser tilsynelatende ut som Skatteetaten sine nettsider, men nettadressen er ikke Skatteetaten sin. Her klikker man på en knapp for å gå videre til «påloggingen», deretter får man beskjed å velge hvilken bank man har BankID hos.

 Hvis man velger sin bank, gir ifra seg sine BankID hemmeligheter, vil svindlerne forsøke å logge seg på nettbanken til kunden for å utføre betalinger.

Foreløpig det kun en del utvalgte banker som svindlerne opererer på. OBS! Vi kan ikke se at Birkenes Sparebank er omfattet av dette foreløpig.

Om dere opplever at dere eller Birkenes Sparebank også rammes av dette, ber vi dere ta kontakt med så fort som mulig.

 Kontaktinfo:

tlf: 372 80 300 (Birkenes Sparebank kl 09.00-15.00) / 91503850 (Eika Servicesenter kl 07.00-23.00)

e-post: post@birkenes-sparebank.no