Velbegrunnet forslag sendes til Birkenes Sparebank på e-post post@birkenes-sparebank.no (merk med "Talentpris" i emnefeltet) innen fredag 3.august 2017.
 

Retningslinjer for talentprisen 
 • Prisen deles ut til unge kulturutøvere for deres prestasjoner / talent innen kultur / idrett

 • Alder: 16 – 25 år

 • Kandidater må ha en sterk tilknytning til kommunen. Ambassadør for bygda og den aktiviteten kandidaten utøver.

 • Prisen deles ut til en kandidat

 • Kan bare gis 1 gang til person/gruppe

 • Utdeling kan droppes hvis ikke er tilfredsstillende kandidater

   

  Priskomite:         
  leder bankens generalforsamling, bankens styreleder og den yngste ansatte i banken.

   

  Utdeling skjer på bankens sommerkonsert 17.august på Tobias Jorde.

  Forslag til kandidater med begrunnelse kan meldes inn fra bankens kunder/kommunens innbyggere.