Bærekraftige investeringer (ESG)

Bærekraftige investeringer (ESG) står for Environmental, Social and corporate Governance og handler om å ta hensyn til miljø, sosiale utfordringer og god eierstyring i en investeringsbeslutning.
  • Miljø
  • Samfunnsansvar
  • Selskapsstyring
Eike tre blader og eikenøtt. foto

Hva betyr dette for deg som kunde?

Et selskaps ESG-profil inngår alltid som et av kriteriene når Eika Kapitalforvaltning gjør en investeringsbeslutning.

Når du kjøper et Eika fond sørger vi for at pengene dine blir plassert i selskaper som jobber for å følge strenge krav til samfunnsansvar, bærekraft, etikk og åpenhet.