Velkommen til Birkenes Sparebank

Renteendring

Med bakgrunn i markedsforhold og Norges Banks renteøkning har Birkenes Sparebank besluttet å justere renten på lån -og sparekonti med inntil 0,20 prosentpoeng.

Rentebetingelsene på eksisterende lån -og sparekonti blir endret med virkning fra 21. november 2018. Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nettbanken/nettpost om hvordan renteendringen påvirker deres lån ila kort tid.  Kunder som ikke har nettbank vil få brev i posten.

Gode råd

Åpningstider, adresser og telefonnummer