Velkommen til Birkenes Sparebank

Endring i valutaveksel i kasse fra 01.12.2020

Birkenes Sparebank gjør noen endringer i rutiner for valutaveksel med virkning fra 01.12.2020. Fra denne datoen avvikles kjøp og salg av valuta i kasse. Vi tilbyr fortsatt uttak av Euro i minibank som i dag, og i tillegg åpner vi muligheten for uttak av Danske kroner i minibank i løpet av høsten. 

Bankbokser avvikles 31.12.2020

Behovet for bankbokser er kraftig redusert i løpet av de siste årene. Andre former for sikker lagring og oppbevaring er i ferd med å gjøre bankbokser overflødige. I tillegg har banken et stadig strengere lovkrav når det kommer til kjennskapen til våre kunders bruk av banken og våre tjenester.  I og med at banken ser at det er utfordrende å overholde lovkravet for denne tjenesten, har vi besluttet å avvikle alle leieforhold på bankbokser 31.12.2020. Alle leietakere vil få brev i posten den næremeste tiden. 

Vi heier på gode hjelpere!

Vi står alle i en vanskelig situasjon og hverdagen kan være ekstra utfordrende for mange. Birkenes Sparebank heier på gode hjelpere og vil derfor gi en ekstra økonomisk støtte til Birkenes Frivillighetssentral i tiden fremover.   

Hvorfor krever banken legitimasjon?

Her får du svar på hvilke krav som gjelder og hvorfor vi må innhente dette.

Lurer du på noe eller trenger du hjelp?

Telefon 37 28 03 00
Send e-post til post@birkenes-sparebank.no
Kontakt en ansatt i banken

 

Vi vil være tilgjengelig for deg på tlf fra kl 07.00 (helg fra kl 09.00) til 23.00. Vi vet at det er viktig for deg å få rask og enkel kontakt med oss.

Åpningstider, adresser og telefonnummer