Hvert år deler Birkenes Sparebank ut en andel av fjorårets overskudd i form av pengegaver til lokale lag og foreninger. Den årlige gaveutdelingen er vårt bidrag til å stimulere til aktivitet rundt om i hele Birkens Kommune. For å bli vurdert må det sendes inn en søknad. 

Vi oppforderer til å skrive gode søknader hvor formålet med en eventuell gave kommer tydlig frem. Alle lag og foreninger i hele kommunen kan søke. Søknader som omhandler aktiviteter for barn og ungdom vil bli prioritert. 

Søknadsskjemaet finner du ved å trykke på lenken under eller det kan hentes i bankens lokaler på Birkeland.

LAST NED SØKNADSSKJEMA (PDF-format)

LAST NED SØKNADSSKJEMA (Word-format som kan fylles ut på PC og lign.)

Søknadsskjemaet returneres til Birkenes Sparebank enten ved å levere det i bankens lokaler, pr post eller skjemaet kan scannes og returneres på mail til post@birkenes-sparebank.no

Vår postadresse er: 
Birkenes Sparebank
mrk. Gaveutdeling
Strøget 5
4760 Birkeland

Søknadsfristen er søndag 14.februar 2021.