Stemmeberettigede kunder i Birkenes Sparebank kan fremme forslag til kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest 31.januar med angivelse av kandidatens navn, adresse og yrke til mailadresse post@birkenes-sparebank.no

Bare myndige, personlige kunder eller som representant for annen kunde, kan vleges som medlem eller varamedlem i bankens generalforsamling.

Valgkomiteen vil innstille forslag til kandidater til kundevalget som offentliggjøres på bankens nettsider og i bankens lokaler på Birkeland minimum 14 dager før kundevalget.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling og hvem som er på valg er tilgjengelig i bankens lokaler på Birkeland.