Med utgangspunkt i markedssituasjonen og Norges Bank sine nedjusteringer av styringsrenten har Birkenes Sparebank besluttet å sette ned utlånsrenten på boliglån med inntil 0,40% poeng med virkning fra 27.mai 2020.  

Nye innskuddsvilkår vil bli gjort gjeldene fra 11. juli 2020.

I løpet av få dager sender vi ut renteendringsbrev til alle som blir påvirket av renteendringen, enten via nettpost eller pr post. 

Priselistene på våre nettsider vil fortløpende bli oppdatert.