Med utgangspunkt i markedssituasjonen og Norges Banks siste oppjustering av styringsrenten, har Birkenes Sparebank besluttet å sette opp utlånsrentene og innskuddsrentene med virkning fra 23.08.2022.

  • Boliglån settes opp inntil 0,30 prosentpoeng.
  • Innskuddsrentene settes opp inntil 0,30 prosentpoeng, med unntak av BSU som settes opp 0,50 prosentpoeng. 

I løpet av få dager sender vi ut renteendringsbrev til alle som blir påvirket av renteendringen, enten via nettpost i nettbanken/mobilbanken eller pr post. 

Priselistene på våre nettsider vil fortløpende bli oppdatert.