Med utgangspunkt i markedssituasjonen og Norges Banks oppjustering av styringsrenten sist torsdag, har Birkenes Sparebank besluttet å sette opp utlånsrenten på boliglån med inntil 0,20% poeng med virkning fra 17.november 2021. 

I løpet av få dager sender vi ut renteendringsbrev til alle som blir påvirket av renteendringen, enten via nettpost eller pr post. 

Priselistene på våre nettsider vil fortløpende bli oppdatert.