Med utgangspunkt i den spesielle markedssituasjonen, og Norges Bank sine nedjusteringer av styringsrenten har Birkenes Sparebank besluttet å sette ned utlånsrenten på boliglån med 0,85 % poeng. Dette inkluderer tidligere varslet renteendring på 0,35 % poeng (meldt 17.03.20). 

Begge renteendringene vil bli kjørt i en operasjon og virkningstidspunktet vil for eksisterende lånekunder bli fremskyndt til 7. april 2020 og ikke 11. mai som meldt tidligere. 

Nye innskuddsvilkår ville bli gjort gjeldene fra 20. mai.

Rentesettingen er utfordrende og vi trenger litt tid på å få gjennomført de tekniske endringene, brevutsendelser og utarbeidelse av prislister mv. Alle kunder som får endret rentebetingelser på sine lån- /innskuddskonti vil få melding om dette i nettpost/brev i løpet av kort tid.

For å avhjelpe situasjonen for privatkunder og næringskunder, som er rammet av økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen, oppfordrer vi om å kontakte banken slik at vi kan finne løsninger som passer for din eller bedriften sin situasjon.

 

Se forøvrig vår prisliste på www.birkenes-sparebank.no/priser. 

 

Birkeland 24.03.2020