Med utgangspunkt i markedssituasjonen og Norges Banks siste oppjustering av styringsrenten, har Birkenes Sparebank besluttet å sette opp utlånsrenten på boliglån med inntil 0,25% poeng med virkning fra 22.februar 2022. 

I løpet av få dager sender vi ut renteendringsbrev til alle som blir påvirket av renteendringen, enten via nettpost eller pr post. 

Priselistene på våre nettsider vil fortløpende bli oppdatert.