Med bakgrunn i markedsforhold og Norges Banks renteøkning i september har Birkenes Sparebank besluttet å øke renten på boliglån med inntil 0,20 prosentpoeng.

Rentebetingelsene på eksisterende lån blir endret med virkning fra 22.november 2019. 

Ta gjerne kontakt med din kunderådgiver for en gjennomgang av dine engasjement i banken. 

 

Se forøvrig vår prisliste på www.birkenes-sparebank.no/priser. 

 

Birkeland 04.10.2019