Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til en aktiv hverdag.
  • Garantert spesialistvurdering innen 7 eller 10 virkedager
  • Du får en personlig medisinsk rådgiver
  • Ingen helseerklæring
Kontakt meg om Helseforsikring

Om forsikringen

Helseforsikringen dekker

Alle somatiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp

Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse

Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrevet av legespesialist

Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist 

Behandling på sykehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa
Kostnader knyttet til behandling, reise eller opphold

Meld skade

For å bruke helseforsikringen din trenger du en henvisning til legespesialist, og et fullmaktskjema som du finner på linken under her. Når Vertikal Helse har mottatt utfylt fullmakt og henvisning tildeles du en medisinsk rådgiver som skal sikre deg rask, trygg og riktig behandling. 

Kontaktinformasjon Vertikal Helse
Telefon: 23 01 48 00
E-post: post@vertikalhelse.no

Fordeler ved vår helseforsikring

Spesialistvurdering innen 7/10 virkedager

Behandling eller operasjon innen 10/20 virkedager

Personlig oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling

Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge og i utlandet

 Tilbud om ny vurdering av diagnose som allerede er stilt  

Ingen krav til helsevurdering

Ingen karenstid  √ 
Ingen opphørsalder

Gode råd

Slik unngår du å bli syk på reise

Det finnes enkle råd man kan følge for å unngå de aller vanligste feriesykdommene slik som turistmage, bronkitt, lungebetennelse og urinveisinfeksjoner.