Resultater:

Eika Balansert var opp 0,05% i April, som var 0,25% foran referanseindeksen som var ned 0,20%. Hittil i år*) er fondet ned 1,34%, noe som er 5,38% foran referanseindeksen. 

Markedsutvikling:

Europas uavhengighet av Russland bidrar fortsatt til fokus på egenprodusert energi hvilket stadig støtter opp under høye energi- og råvarepriser. Dette medførte at råvaregigantene Equinor, Aker BP og Yara International bidro mest i positiv retning for det norske fondet i mai måned. 

Mai måned var også siste måned med rapportering av tall fra første kvartal. Grunnet høy kostnadsinflasjon var fokuset i stor grad dreid mot marginpress og kostnadskontroll hos selskapene. I snitt klarte selskapene å vri kosten over på kundene sine og dermed opprettholde stabile marginer gjennom kvartalet, hvilket overasket markedet på oppsiden. Investorene kunne puste lettet ut og analytikerne kunne igjen revidere inntjeningsestimatene i positiv retning. Utviklingen i OSEFX reflekteres i det overnevnte hendelsesforløpet med et fall inn i måneden, drevet av frykt, og en innhenting mot slutten av måneden, drevet av lettelse. 

Til slutt sørger kombinasjonen av manglende halvledere og økte renter for en krevende tilværelse for teknologiselskapene med mye inntjening langt frem i tid. 

Eika Balansert speiler sammensetningen i Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt, så utvelgelsen av papirene skjer i disse fondene. Vektingen av aksjer og obligasjoner defineres ut fra en proprietær modell med tilhørende tidsrammer for den aktive allokeringen. 

For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt.  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.